Kasutustingimused

Sellel veebisaidil kehtivad järgmised kasutustingimused. Külastaja nõustub nendega enne kasutamist l, et kasutada isc.ee. Vastasel juhul ei ole tal saidil enam juurdepääsu ega oma sisule ega teenuste kasutamisele.

Inimesed, kes ei räägi inglise keelt tuleb aidata, et nad oskaks hinnata seda sisu, kui mõista, et nende suhtes kehtivad alltoodud tingimused.

 

Artikkel 1: Üldine

isc.ee on hasartmängude juhend. Seda avaldab North Star Network SAS, mis pakub kasutajatele sisu, mis aitab neil paremini mõista või valida mängu, operaatori või operaatori reklaami.

North Star Network SAS tuletab meelde, et hasartmängud on alaealistele keelatud peaaegu kõigis maailma riikides.

Kui olete alaealine, jätke see koha kohe välja. Kui olete alaealine, lubage oma Interneti-teenuse osutaja vanemlik kontroll.

Külastaja nõustub ka Onlinebettingcodes.co.uki sisu ja teenuste kasutamist ainult vastavalt selle territooriumi õigusaktidele, kus see asub. Külastaja vastutab eelkõige tema riigis kehtivate hasartmänguseaduste alaste teadmiste ja austuse eest.

Külastaja nõustub isc.ee rangelt isikliku kasutamisega ja keelab selle kommertskasutuse.

North Star Network SAS jätab endale õiguse igal ajal muuta Onlinebettingcodes.co.uk’i kasutustingimusi ja soovitab külastajatel perioodiliselt läbi vaadata nende kasutustingimuste ajakohastatud versioonid.

 

Artikkel 2: Intelektuaalne omand

Kaubamärgid, tekstid, logod, graafilised elemendid, pildid, fotod, videod, arvutigraafika, andmebaasid, tarkvara ja lähtekoodid, mis leiate Onlinebettingcodes.co.uk on kõik isc.ee (või nende partnerite) omad. Ja ei tohi reprodutseerida ega kasutada ilma North Star Network SASi (või selle partnerite) selgesõnalise loata, muidu võtame teid tsiviil- ja kriminaalvastutusele korrale.

Ilma North Star Network SASi eelneva nõuseta on Onlinebettingcodes.co.uk, selle teenuste ja selle sisu täielik või osaline esitamine mis tahes protsessi abil (nt: kogu sisu või selle osa väljavõtmine teises tugisüsteemis või korduvkasutus selle sisust) on keelatud ja kujutab endast võltsitud karistust.

 

Artikkel 3 : Kohustused

Vaatamata toimetuslikule jõupingutusele on isc.ee külastajatele kättesaadavad hasartmängude sisu või võrgumängud saadaval ainult informatiivsel eesmärgil, ilma et oleks tagatud täpsus, täielikkus või vääringu sobivus. Onlinebettingcodes.co.uk ei vastuta andmete puudumise, muudatuste, vigade või hilinemise eest selle teabe ajakohastamisel ja nende võimalike tagajärgede eest. Külastaja vastutab nende kontrollimise eest, eriti hasartmängude operaatorite saitidel, ning kasutada neid oma äranägemise järgi.

North Star Network SAS meenutab, et statistiliselt kaotab enamus hasartmängijaid raha mängides.

North Star Network SAS jätab endale õiguse igal ajal saidil sisalduva teabe muutmiseks või kustutamiseks. Ettevõte ei tee mingit kindlat varukoopiaid külastaja poolt juurde pääsenud andmetest. Viimane peab võtma vajalikud meetmed nende kaitsmiseks.

Põhja-Star Network SAS-i hooletuse, kohustuste rikkumise või muul põhjusel ei vastuta mis tahes ettenägematute kahjude eest, tulude või kasumi kaotuse, andmete kadumise, eeldatava kokkuhoiu kaotuse või muu majandusliku või kaubandusliku kahju eest igat liiki.

North Star Network SAS pakub linke teistele veebisaitidele, mis ei kuulu selle alla ja mida ettevõte ei kontrolli. North Star Network SASi vastutus ei saa kuidagi olla pühendunud nende väliste sidemete kasutamisele.

North Star Network SAS ei vastuta mis tahes välise sisu eest (isegi ebaseaduslik), isegi kui Onlinebettingcodes.co.uk sisaldab linki sellisele sisule.

 

Artikkel 4 : Personaalsed andmed

Soovides Onlinebettingcodes.co.uk külastajatele privaatsust säilitada, kohustab North Star Network SAS koguma ja töötlema külastajate isikuandmeid vastavalt eraelu puutumatusele kaitset käsitlevale määrusele. isikuandmete töötlemine ja selliste andmete vaba liikumine.

Külastaja hoiatatakse, et Onlinebettingcodes.co.uk kasutab terminali (näiteks küpsiste) tuvastamise vahendeid oma ühenduste ajal, et pakkuda oma terminalile kuvamisvormingut, sisu ja teenuseid ning Onlinebettingcodes.co.uk kasutamist selle terminal.

 

Artikkel 5 : Panustamise riskid

isc.ee ei ole hasartmängude operaator (spordipäevik, kasiino, bingo või pokker), kuid tuletab meelde, et hasartmängusõltuvust tuleb tõsiselt võtta. Kui teie või keegi teie ümber on sõltuvusmärgid, külastage GambleAware saiti.