Liigeste tootlemine tootlemise teel.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Piirata oma Isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivale õigusele, muuhulgas ajal, kui Klient on esitanud taotluse oma Isikuandmete parandamiseks või kustu-tamiseks ning Apotheka Beauty analüüsib, kas nõuet on võimalik täita. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis.

Andmesubjekti õigus isikuandmetega tutvuda Andmesubjektil on õigus kuu aja jooksul alates vastava päringu esitamise päevast tutvuda oma isikuandmetega. Kasutaja võib oma õiguste kasutamiseks esitada päringu kirjalikult kohapeal vastutava töötleja juriidilisel aadressil esitades isikut tõendava dokumendi või e-posti teel, allkirjastades päringu digiallkirjaga.

Artriidi podagra sormed Haiget luu kuunarnukis

Kui vastutav töötleja saab kasutaja päringu oma õiguste kasutamiseks, veendub vastutav töötleja kasutaja isikus, hindab päringut ja täidab selle vastavalt õigusaktidele. Kasutajal on õigus saada õigusaktides sätestatud teavet enda andmete töötlemise kohta, tutvuda oma isikuandmetega, samuti nõuda vastutavalt töötlejalt nende täiendamist, parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist ning esitada vastuväide töötlemisele, kuivõrd need õigused ei ole vastuolus andmete töötlemise eesmärgiga lepingu sõlmimine või täitmine.

  1. Isikuandmete töötlemine - Tradehouse - Ilukaubamaja
  2. Apotheka Beautyl on õigus Tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, teavitades Klienti muudatustest veebilehel või muul viisil nt kliendilehe kaudu.
  3. Он знал, что пятнадцатичасовой прогон может означать только одно: зараженный файл попал в компьютер и выводит из строя программу.

Andmesubjektil ei ole õigus teavet saada, kui vastavalt õigusaktidele ei tohi seda avaldada riigi julgeoleku, riigikaitse, avaliku julgeoleku või kriminaalõigusega seotud põhjustel, samuti eesmärgiga kaitsta riigi finantshuve maksuasjades või tagada finantsturu osaliste järelevalve ja makromajanduslik analüüs. Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele Andmesubjektil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile aadressil Tatari 39, Tallinn.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel.

  • Tugev valu roivas
  • Privaatsuspoliitika ja küpsised - Sinu Tervisepood Internetis - isc.ee
  • Parim vahend liigeste poletik
  • Oleme siia lehele kokku koondanud Pet City OÜ kliendiandmete töötlemise põhimõtted Privaatsuspoliitika.
  • Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted
  • Vastutav töötleja hoolitseb kasutaja privaatsuse ja isikuandmete kaitse eest ning järgib kasutaja õigusi isikuandmete töötlemise seaduslikkusele vastavalt järgmistele kohalduvatele õigusaktidele: Euroopa Parlamendi ja nõukogu
  • Andmete töötlemise põhimõtted

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Privaatsuspoliitika ja küpsised

Nõusoleku tagasivõtmine Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel. Säilitamine Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi klienditugi. Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Võtta vastu makseid läbi makseteenuse pakkujate. Kliendi makse vastuvõtmiseks on Apotheka Beautyl õigus suunata Klient pangalingile läbi makseteenuse pakkuja, kelleks on Maksekeskus AS registrikood Personaalsete pakkumiste tegemine ning Kliendi profiilianalüüs.

Spin Sore kaela kuunarnukk-epikondiidi ravi

Profiilianalüüs on Kliendi isikuandmete töötlemistoiming, mille raames analüüsitakse isiku ostuhuvisid, elukohta, isiklikke eelistusi jmt. Profiilianalüüsi kasutatakse Kliendile turunduslike pakkumuste saatmiseks. Vastavat analüüsi on Apotheka Beautyl õigus teha õigustatud huvi olemasolul, juriidilise kohustuse täitmisel, lepingu täitmisel või Kliendi nõusolekul.

How to Make Fireweed Tea or Ivan Chai / Põdrakanepi tee ehk Ivan tšai - Easy Outdoors Cooking

Profiilianalüüsil ei ole Kliendile õiguslikke tagajärgi, vaid analüüsi eesmärk on pakkuda Kliendile paremat teenust, sh Kliendile huvipakkuvaid tooteid. Apotheka Beauty võib Kliendiandmeid töödelda e-teenuste kasutusmugavuse tõstmiseks, nt Kliendile ostuajaloo kuvamine veebipoes, personaalsete pakkumuste loomine jmt.

Registreerimine

Apotheka Beauty saadab Kliendile viimase nõusolekul personaalseid pakkumusi ja uudiskirju. Otseturundus võib põhineda kliendi poolt kasutatavate teenuste või ostetud toodete analüüsil. Pakkumusi võib saata Kliendi kontaktandmetel, mis on kogutud kliendikaardi vormistamisel, seoses kaupade ostmise või teenuste osutamisega või muul seaduslikul viisil. Apotheka Beauty võib koguda Kliendi kohta statistilisi andmeid läbi kliendikaardiga registreeritud ostude kui ka muude andmete nt elukoht, vanus jmt analüüsi.

Kuidas vabaneda poidla liigeste valust Tahendab valu lihaseid ja liigeseid

Isikud, kellel on õigus Kliendiandmeid saada 5. Kliendiandmeid jagatakse andmete saamiseks õigustatud ametiasutustega, näiteks õiguskaitseorganid, järelevalve-asutused, sh Tarbijakaitseamet.

Juriidilised isikud, kes on nimetatud Volitatud töötlejatena ning Apotheka apteek.

Audiitorid, õigus- ja finantskonsultandid või teised Apotheka Beauty poolt volitatud isikud, kellel on Apotheka Beautyle osutatava teenuse sisust tulenevalt vältimatult vajalik Kliendiandmetele ligipääs; 5.

Muud Apotheka Beauty kaupade müügi ja teenuste osutamisega seotud isikud, nt transporditeenuse- IT- turundusteenuse osutajad, sh klienditeavituste uudised, kliendipakkumised väljasaatmise teenust pakkuvad isikud Smaily.

Sapi liigeste ravi Spin raakis valus

Andmete säilitamise tähtaeg 6. Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik.