Haigused liigeste turklaste

Kui lapsel kidsi kõhus, kidsihain kõhu pääle köita. Seoti kinni ka lüliliste nn. Kadunud juukseid on võimatu taastada ja tihedust suurendada.

Selle haiguse märksõnaga seotud tekstid: Kitsi rohuks pruugitakse peni kust ja ka kitsihaina. Om kellelgi kidsi käen ehk põlven, sis om hää teda arstida sel viisil: võta kanepipakla, mähi ümbre kidsihädä, perast tsilguta kassi- ehk penikust pääle - saap varsti terves.

Kui kida käe sees on, siis keida madaratega rohud keedetud lõngal kolm sõlme sisse ja mässi see lõng kolm korda ringi ümber haige koha, ehk mässi kidaosju rohud ümber, ehk keida hobusesaba jõhvil, käed selja taga hoides, kolm sõlmi sisse ja mässi ümber haige koha, ehk pitsita kahe niisuguse puu vahel, mis kasudes teineteist on nüüstnud, ehk mässi ahjuluua pael, mis sa teisest talust pead varastama, ümber haige koha, ehk kui teisele haiget kohta näitad ja teine ilma sinu teadmata larinal hammastega haige koha peale kinni kargab ja pitsitab, nõnda et sa ise seeläbi ehmatad - siis kaub ära.

Kidsihain kasus põllu pääl ja tal om sahtine juur. Tima lehti vai õelmit kakutas, tambitas soola ja tõrvaga segi ja pandas haigõ käe ehk jala pääle. On Haigused liigeste turklaste jalatalla all, siis aetakse kirju viiruline põld raud kivi tuliseks, vajutakse jalg kivi pääle kolm korda, aga ruttu. Kui "kide" käe või jala sees on, tuleb nurmelt või põllult "kideheinu" korjata ja haiguse koha pääl hoida, küll siis haigus varsi kaduma saavat.

Podagra taandub ranget dieeti pidades

Kui kidsi kätte ehk põlve lööb, siis peab koerakusega pesema ehk kidsukanepi õisi peale panema ehk kriiksuva kägiseva ukse vahel pigistama ehk niisugusel inimesel pureda laskma, kes juba kolmel lapsel vader on olnud. Kidsi arstimiseks seotakse kidsihein haige liikme kohale, kus kidsi sees, - selle Haigused liigeste turklaste kaob kidsi ära. Teisend: kidsihein tambitakse katki ja pannakse kompressina haige koha pääle.

Kidale veel: metsast toodi kidarohtu ja seoti ümber. Kida puhul võeti enne jaanipäeva rukkiõlgi ja seoti vastava koha ümber.

Kidarohud kasvavad liivastel nõmmedel paksude lühikeste ragisevate lehtede ja vartega. Ei pea õitsma, hõerutaks isegi ka juured ja pandaks haigele kohale peale.

On saanud terveks. Kidsihein tarvitakse kidsi arstimiseks, mis käe ehk jala sisse löönud. Heina lehed seotakse haige koha pääle. Kasvab soos ja pehme maa pääl. Väänkasv ja kidsiseb. Kasvab ristikheinapõllul. Kui lapsel kidsi kõhus, kidsihain kõhu pääle köita. Ehk kui kidsi jalas ehk käes, haige koha pääle köita.

Haigused liigeste turklaste

Paistetus ja valu käe sees. Tuleb rukilõikusest. Kidsi-hein ei näidanud - olla saladus võtta ja lapiga peale köita. Kidi arstimine: a metsas kasuvad kädisevad rohud, nendega hõõrutse, b kirstukaane vahel pitsitatse, puusagaratega uste vahel koa, c kes karu liha söönd, siis see hammastega hammustab.

Kidsihaina ümber siduda: kui õhtul siduda, homikuks terve.

  1. Kaire Kenk lga uus haigushoog võib võib haarata uusi liigeseid.
  2. Krooniline tonsilliidi valu liigestes
  3. Sauna mõju tugi-liikumiselundkonnale
  4. L60 - L75 naha liigeste haigused - Planeerimine
  5. Valus luud ja liigesed kaes
  6. Eesti Kurguvalu võib tulla sellest, et midagi on jäänud välja ütlemata, allergiat võib aga hoopis põhjustada hirm vihkamise ja raevu ees.

Haigused, mis siinpool talurahva seas tihti ette tulevad, on kidsi künnärpää ja õlajakaus. Künnärpää kidsi lööb linarabamise ja haguderaiumise järele. Õlajakaus ühe käega pangiga veekandmise järele.

Minul lööb seinakrohvi viskamise ajal hüäkäe edesõrme. Arstimiseks pruugitakse kidsakanepi otsast raiutusi õisi, mida võetakse peotäüs ja keetakse poolõ toobi vees; ära jahtudes pääle määrida. Kidiheina kuldimunnid lehti pannakse pääle, kui ihu sees on kusagil kidi.

Haigused liigeste turklaste

Kui kida käes oli, seoti valus liigesed tagaosas puu koor ümber. Seoti kinni ka lüliliste nn. Kidsi jaost ommava' üte' palohaina', väiga paksa lehtega, ko võtat, sis kõik muudkui kidsises õnnõ. Nuu' palohaina' köüdetäse' haigõlõ kotusõlõ pääle. Roho haina'.

Kidsihain: Ma olõ harva nännü kitsihaina. Tuu om hahkjas haljidõ lehtiga rägiseja hain, kasus tiiveerih. Kui om käeh kidsi, sis hakkas käsi jagust Haigused liigeste turklaste vai kidsisema.

Ja muud api olõ-õi sis kidsihainast ku', õt timä ka niisama kidsises, kui haigõ luuliigõh. Sis muud midägi, ku võõdas hain ja mähitäs ümbre tuu kotusõ, koh kidsi om, ja räistedäs niisama haigõ ümbrel.

Tuu kidsihain tähendä-äi' muud, ku õt arvatas hainaga vasta rägisteh haigusõst vallalõ saia. Vanast ol'l sääne sõna ku kiäki kaibas tõõsolõ, õt timä minnu naard, timä minnu tõrõli, timä minnu sõimas. Sis opati alati, naardnu vasta, sõimanu vasta vai tõrõlnu vasta. Nii sis arvati hainaga räistäminõ pidi ka avitama. Vanast, kui põimeti, sis kidsi lei kätte.

Rägisejä usse olli, sis panti usse vaihele; kõnõldi kah, et pini kusi ollev hää. Kidsihainu kah - rogisese ja kidsisese, sis noidega mähiti ja kanepidega kah mähiti. Kui palju töötan, siis tulõb kidi, hakkab kägisema. Maa peal kasvavad kidiubinad, on veikesed umb- kopika suurused munakesed varre küljes, pisikesed, kuunarliidese turse dislokatsioon lehed.

See pannasse ümber kidise koha, köidetasse pealt villase rätiku või salliga kinni. Sii pidada aitama. Vanast ku kõik tüü kässiga teti, sis lei pallolõ noorilõ inemisile rutulistõ tüütegemistõga kässi kidsi.

Kidsiga naas käsi kas ola jagust, kunnärpääst, käsivarrõst ehk peo kotalt roksma. Ja kost käsi roksahti säält oll Haigused liigeste turklaste väega halluus.

Kabõhisil lei [] kidsi rüäpõimisõst, linakakmisõst, kangakudamisõst ja niitmisõst. Inäbüisi lei õks kidsi noilõ kijä all tüüd ja vaiva veidebä nänü; õks noorõbilõ.

Käumisõst lei mõnõlõ harvakult jalga ka kidsi. Kui kidsi oll sis õs saa tuust Poldid tamoksifeeni liigestes tüütegijat. Kogoni paar vai ka rohkole nädalit või-is haigõ käega õigõhõ midägi tetä. Omma olõmah kidsihaina. Noid om harva löüdä, a abi näist ka kidsile määnestki olõ-õs.

ICB kood 10

Nuu haina omma jo ku kõkõ pikebä, siis paari vassa Haigused liigeste turklaste. Hain om hahkjatõ lehtiga ni vardõga. Ja lihava plaaniga. Eläjä näid süüje. Ku kidsihaina peoh pitsitä, siis timä tege säänest samma kidsinät ja roginat ku haigõ luujagi.

Haigused liigeste turklaste

Siis vanast otsti noid rogisõiji kidsihainu ja pejeti haigõ käe pääl. Mõni ütel tuust abi ka saavat. Muud ma roho poolist olõ-õi kuuldnu. Kidsihaina hõõru õlile, pane käe pääle, kui kidsi on, mähi kinni. Kidi ehk kide.

Sauna mõju tugi-liikumiselundkonnale

Nari-sõna siin ei tunta. Kide-heinad, kidisevad teised, panti pääl, siuti kinni, et ümmer seisab, ja näriti, lasti teist inimest närida ja pääle lugeda, kis oskasid. Ega mina neid sõnu ei tää, need hoitaks salaja. Märkus: Taim on Sedum purpureum Link, mida ka püsilillena kasvatatakse, rahvakeelne nimetus kidihein. Tähenduselt mullu kirjutatud kidivastased abinõud jäävad siin märkimata.

Kidi ehk rodi oli luuhaigus, tuli raskest tööst. Selle haiguse puhul liiges rudiseb. Enamasti esines kidi käerandmes. Peale pandi kidikapsast, see rudises, ja mässiti vööga kinni. Kidi oli, siis pandi kidiosjad peale. Kidiosjad kidihein pandi siidirätikusse, siis villasega käe ümber ja hoiti rahulikult soojas. Kidihein rogiseb, kui puutud. Kidsi arstmesest võeti jakaline hain, kidsihain. Pante käe pääle, mähite musta rätiga kinni. Ütelde: "Kidsi kaogo! Need on paksud lehed.

Mis põhjustab podagra-ataki?

Neid korjati toorelt ja seoti sinna kohale rätiga või marliga, kus kitsi oli, kas käejaku sees või jalajaku sees. Kidsihaiguse vasta kasusõ viil kidsihaina - kõllastõ häärmitõga, häste maad liki. Ku kätte võtta, siis kidsisõsõ. Kasutamist ei tea täpselt.

Kidsile es tiä muud midagi tetä, et kait, ku pini kohegi kussi, siis tuu pini kusega määriti. Metsah kasusi sääntse haina kah, mis kidsisi, noid ka pandi pääle.

Haigused liigeste turklaste

Kidsi olli. Paiselehega mähit kinni.

Motion Mat - kiire artroosi leevendamineisegi oma kodus

Kus uss [uks] rüük, siis too usse paigal vaoti ka.