Salvestab salvi. Apotheka klienditeenindus

Üksikasjalikku teavet kuupäeva ja aja seadistamise kohta vt jaotisest:. Valige ekraanil Mälus olev loend Memory list salvestatav dokument ja koputage suvandil Salv. Hõbesulfadiasiin võib inaktiveerida paikselt kasutatavaid proteolüütilisi ensüüme ained, mis aitavad eemaldada põlenud koe põletushaavadelt , mistõttu nende üheaegne kasutamine ei ole soovitatav. Time code Ajakood Kuvab video taasesitusel ajakoodi. Koputage suvandil Mälu viide Memory reference.

Salvestab salvi

Koputage suvandil Funkts. Kuvatakse ekraan Funkts.

Salvestab salvi

Koputage suvandil Mälu viide Memory reference. Kuvatakse mäluloend. Värvi teave Suvand Värvir.

Salvestab salvi

Märkus Kui seadme mällu ei ole salvestatud ühtegi dokumenti, kuvatakse LCD-ekraanil teade Mälus pole ühtki dokumenti. There is no document in memory.

Salvestab salvi

Koputage eelmisele ekraanile naasmiseks nupul OK. Valige salvestusmenüü. USB-välkmällu salvestatava dokumendi määratlemiseks toimige järgmiselt. Valige ekraanil Mälus olev loend Memory list salvestatav dokument ja koputage suvandil Salv.

Salvestab salvi

Märkus Kui määratletud dokument pole seadme mällu salvestatud, kuvatakse teade Ei ole ühtki salvestatavat dokumenti. There is no document that can be saved. Valitud dokument salvestatakse USB-välkmällu.

Kõik dokumendid salvestatakse USB-välkmällu. Märkus PDF-faili on võimalik salvestada kuni faksilehekülge.

Ajakoode ei pruugita kuvada õigesti, kui videosid esitatakse teistes seadmetes kui see kaamera. Count Up Ülesloendamine Ajakood liigub edasi ainult video salvestamisel.

Suvandi Salvesta kõik RX-dok-d Save all RX documents valimisel salvestatakse faksid vastavalt toimingunumbri järjestusele. Kui USB-välkmälu eemaldatakse või see saab fakside salvestamise ajal täis, kuvatakse puuteekraanil tõrketeade.

Koputage suvandil Funkts. Kuvatakse ekraan Funkts. Koputage suvandil Mälu viide Memory reference.

Koputage tõrke tühistamiseks nupul OK. Üksikasjalikku teavet kuupäeva ja aja seadistamise kohta Salvestab salvi jaotisest:.