Maarused arrogas,

Volikogu esimehe sõnutsi tegutses vallavalitsus vastavalt volikogu suunistele, kuna vastuvõetud eelarves on ette nähtud raha uue vallamaja ehituseks. See ei sõltu mõnest autoriteetsest avaldusest ega müstilisest protsessist. Võib eeldada, et vana, ebaõnnestunud finantssüsteem muutub isegi halvemaks - ajalooliselt on seda, et lähemal on valuuta servad kokku kukkumas, seda rangem on finantskontroll.

Volikogu istungi kutse tuli teist korda üsna lahja päevakorraga - ainult kaks punkti, millest üks oli erateede avalikku kasutusse määramise korra esimene lugemine ja teine esindajate määramine koolide hoolekogudesse. Päev enne istungit potsatas meie postkasti volikogu liikme Anti Rüütli küsimus vallavanemale ja volikogu esimehele, mis tundus esmapilgul olema lihtsalt rutiinne infopäring: Maarused arrogas külas tehti vallale kuuluval Mikelauri kinnistul raiet, uurides tuli välja, et see ei olegi enam valla kinnistu, see on vahetatud kirikuga.

Kas see on ainuke kinnistu nis läks kirikuga vahetusse või on neid veel? Kes ei mäleta, siis nn. Maadevahetuse skandaal on Eesti poliitika kõige karmim korruptsioonilu gu, mis viis sajandi algusaastatel valitsuses olnud Rahvaliidu tipp-poliitikud kohtupinki ning erakonna Maarused arrogas aastateks pildilt ära.

Henry John Boulton

Aga see lugu laotus meie ette pärast päevakorrapunkt ide arutelu ja nüüd kõigest järgemööda. Maarused arrogas istung oli meil teist korda läbi viidud distantsilt ehk Zoom keskkonnas. Alguses tekkis mingisugune segadus, kuna osad volikogu liikmed ei pääsenud istungile.

Oli teada, et on mingisugune tehniline probleem, kuid volikogu esimees siiski otsustas istungi rakendamisega pihta hakata. Päriselus oleks selline olukord võrdne istungi saali ukse kinnikiilumiseg a ja istungi alustamisega samal ajal, kui mõned volikogu liikmed üritavad sisse saada.

Kusagil esimese päevakorrapunkt i ettekandmise poole pealt said kõik lõpuks istungile. Esimene teema oli avalike teede avalikuks kasutamiseks määramine. Määruse eelnõud tutvustas abivallavanem Martti Rõigas, kelle sõnul on määrus üsna sarnane teiste valdade analoogsetele määrustele.

Selles on põhimõtteliselt käsitletud, millistel juhtudel võib erateed avalikku kasutusse võtta ja antud see ülesanne edaspidi vallavalitsusel e otsustamiseks. Sisuliselt ütles määrus seda, et avalikku kasutusse võetakse sellised teed, mille osas on olemas avalik huvi ja kuidagi teistmoodi ei saa seda lahendada.

Määruse paragrahv kolm sisaldas kahte huvitavat punkti, millest üks sedastas, et Maarused arrogas avalikku kasutusse võtmisega ei tohiks vallale tekitada põhjendamatuid kulutusi ja teine, et avalik kasutus Maarused arrogas tähenda kohest tee kordategemist, vaid teeremondi järjekorra paneb paika teehoiukava.

Indrek Käo uuriski seepeale, mida tähendab "põhjendamatuid kulutusi" ja millest alates muutuvad kulutused põhjendamatuks. Martti Rõigas möönis, et määruse Maarused arrogas võeti šnitti teistelt omavalitsustelt ja midagi ei leiutatud. Samas võiks aru saada, et põhjendamatult ei saagi ühtki erateed avalikku kasutusse nagunii võtta.

Arne Tilk uuris seepeale, milleks seda määrust üldse tarvis on. Seni tegeles teede avalikku kasutusse määramisega volikogu ning sai sellega hakkama. Arne uuris ka seda, kas on siis mõni tee jäänud avalikku kasutusse võtmata selle määruse puudumise pärast?

prostatiitist voib kulvata liigeseid

Ja kas siis vallavalitsus hakkab edaspidi teede avalikku kasutusse võtmist määrama? Põhimõtteliselt ütles Martti Rõigas, et selline on plaan. Nagunii teeb ju ettepanekud volikogule vallavalitsus.

  • Artrosi liigeste anesteesia
  •  - Ты тратишь на это субботу, вместо того чтобы развлекаться с профессором.
  •  - Вы отправили его в Испанию? - В ее голосе послышались сердитые нотки.
  • Но в сложившейся ситуации никакой опасности в загрузке в «ТРАНСТЕКСТ» этой программы не было, потому что коммандер точно знал, что это за файл и откуда он появился.

Ma siis küsisin sellesama kahe punkti kohta, millest ülevalpool juttu oli, et kas on võimalik, et vallavalitsus teeks vaikimis otsuseid, mis toovad vallale kaasa põhjendamatuid kulutusi ning kas on võimalik eeldada, et teede remondi järjekord otsustatakse muul moel kui teehoiukavast lähtuvalt.

Martti Rõigas kordas taas, et tegu pole Põlvas leitutatud sõnastusega ja viitas sellele, et kodanikel, kelle tee avalikku kasutusse võetakse, on mõnikord põhjendamatu ootus, et Maarused arrogas algab selle tee kapitaalremont. Nii et kuigi need määruse punktid mingit täiendavat regulatsiooni ei loo, on nad lihtsalt kodanike tähelepanu juhtimiseks.

Sõna võttis lõpuks ka majanduskomisjo ni esimees Leander Konks, kes arvas, et Põlva vald liigub selle määrusega õiges suunas, kuna volikogu võtab vastu raamdokumendi ja selle najal hakkab vallavalitsus edaspidi otsuseid tegema.

Dollarite ülbus

Volikogu ei peakski "tehniliste küsimustega" tegelema. Ühtlasi tegi ta ettepaneku, et pärast esimest lugemist hakkavad määrust arutama majandus- arengu- ja külaelu komisjonid. Kuna tegu oli esimese lugemisega, siis põhimõtteliselt selle tõdemusega päevakorrapunkt ka lõppes - esimene lugemine tähendab eelnõu tutvustamist ning seejärel peaks huvigrupid ja komisjonid saama oma ettepanekutega lagedale tulla, need lisatakse eelnõusse teiseks lugemiseks, siis arutatakse uuesti ja kui on veel ettepanekuid muutmiseks, siis tuleb kolmas lugemine ja vastuvõtmine.

Teise päevakorrapunkt i all määrasime Nikolai Järveoja volikogu esindajana Rasmus Korgi asemel Põlva Gümnaasiumi hoolekogusse ja vastavalt ka Lennart Liba Vastse-Kuuste kooli hoolekogusse, kuna Tarvo Asur olevat väljendanud soovi sealt taanduda.

Mingit arutelu seal ei tekkinud. Nagu Anti Rüütli oli märkinud, siis Mikelauri kinnistu omaniku vahetus selgus üsna juhuslikult - kinnistul oli Maarused arrogas paari Maarused arrogas osas lageraiet ja Kiuma küla külavanemana hakkas ta seda uurima ja selguski, et vald pole enam kinnistu omanik, vaid selle on omandanud kirik.

Anti küsimus koosnes kahest osast: kuivõrd saab üle 50 tuhande euro väärtuses vara võõrandamine toimuda nii, et volikogu ei tea sellest midagi ja kas vald on veel mingeid kinnistuid kirikule võõrandanud? Vallavanem alustas üsna kaugelt. Tuletas meelde keskväljakul tekkimise lugu ja sedagi, et arhitektid Maarused arrogas ette selle ümber uue hoonestuse tekkimist.

Paraku erasektor pole olnud eriti altis sinna midagi ehitama Maarused arrogas nii tuli jutuks taas, et ühinemislepingu ga on määratud uue vallamaja ehitamine.

Henry John Boulton, QC - D'Arcy Boulton Mõni aeg hiljem asus perekond elama New York osariigis ja kolis seejärel umbes Ta õppis Yorkis õigusteadust Toronto ja siis kell Lincolni võõrastemaja aastal London. Ta kutsuti Inglise baari ja

Ning kogu metsamaa omaniku vahetuse teema ongi seotud vallamaja ehituseks vajaliku maatüki soetamisega kirikult. Mäletatavasti soovis vallavanem möödunud aastal volikogult nõusolekut uue vallamaja ehituseks kiriku maale hoonestusõiguse ga ja seda ta ei saanud. Selleks, et vallamaja ehitusega edasi minna, oli vallavalitsusel tarvis lahendada maatüki omandi küsimus volikogust mööda minnes. Kirik polnud nõus oma maid müüma.

Leitigi alternatiivne lahendus - maade vahetus. Kuidas aga vahetada maad nii, et volikogu ei peaks sellest teavitama? Vallavanema selgituse kohaselt käsitleb vallavara võõrandamise kord ainult vara müüki Maarused arrogas vahetusest pole seal juttu. Samas võinuks vahetusele rakendada omandi müügile sarnast lähenemist. Pealtnäha seda tehtigi. Kui tehingu väärtus jääb Maarused arrogas 30 tuhande euro, siis ei peagi volikogu luba olema, vaid piisab vallavalitsuse otsusest.

Kuidas aga saada tehingu väärtus alla 30 tuhande?

AGAVO liigeste ravi

Selleks leidsid vallavalitsuse toimekad töökäed omamoodi mooduse - Maa-ameti registrist võeti välja Vallavanema sõnul tehti tol aastal 84 tehnigut maatükkidega suuruses ha. Maarused arrogas hektari maksumuseks tuli Ja kuna kõnealusest kinnistust vahetatud katastriüksuse pindala on 8,15 ha, siis peaksimegi uskuma, et tehingu väärtuseks oleks justkui 28 ,1 eurot. Ehk vähem, kui volikogu luba nõudev piirmäär. Mis tähendab seda, et paljudel volikogu liikmetel on väga põhjendatud kahtlus, et antud tehingu hinda on meelega väänatud väiksemaks ning sellega tekitatud vallale rahalist kahju üsna suures ulatuses.

Vallavanem proovis välja vingerdada sellega, et tehingu kinnitanud Põlva notar justkui tõendas selle seaduslikkust. Mida rohkem kuulasime vallavanema selgitusi selle asja Maarused arrogas, seda õudsamana see asi paistis - kahtlemata peab selle teema nüüd luubi alla võtma volikogu revisjonikomisj on ning pole sugugi välistatud, et see on paras teema uurimisorganite le, kellelel on piisavalt võimekust välja selgitamiseks, mis on tehingu tegelik väärtus, Maarused arrogas palju võis olla Põlva valla rahakotile tekitatud kahju summa ning kes tuleks võtta selle eest kriminaal vast utusele.

Tarmo Tamm sai esimesena sõna ning ütles otse välja, et volikogu selja taga sellise tehingu läbiivimine näitab ülimat arrogantsi ja ülbust. Tarmo hinnangul pidi selline maatükk sealkandis olema vähemalt poole võrra rohkem väärt. Arne Tilk tuletas meelde, et hoolimata haldusreformi järel tehtud plaanist teha valla varade osas inventuur, pole kellelgi siiamaani - 3 aastat hiljem - mingit arusaamist, mis on valla omandis, kui palju seda on ja mida see kõik väärt on.

Anti Rüütli märkis, et kahe hektari raieküpse metsa mahavõtmisega pidi ainuüksi see tulu juba ületama vallavanema poolt deklareeritud tehingu väärtuse - seega võis maa olla ka enam kui kaks korda rohkem väärt. Võtsin ka sõna, et juhtida tähelepanu kahele asjaolule selle uue maadevahetuse skandaali kontekstis: esiteks sellele, et kogu uue vallamajaga seotud temaatikaga minnakse tegelikkuses mööda nii volikogust kui rahva tahtest - kui esimese korraga uksest ei saanud seda uue vallamaja teemat läbi suruda, siis nüüd proovitakse tulla külg ees akna kaudu, Maarused arrogas äkki ei näe.

Ja teiseks tegin ettepaneku, et revisjonikomisj Jata vasaku vasaku kaega olal võtaks selle asja menetleda, kuna võib-olla tuleks asjasse kaasata ka uurimisorganid. Lisan siia kommentaar i korras: Kahtlemata on kahetsusväärne, et vallavanem suutis oma kaheldava väärtusega tegevusse kaasata ka kiriku. Mõelda vaid, mis saab siis, kui selgubki, et allahinnatud tehingu väärtuse tõttu polnud vallavalitsusel õigust ilma volikogu loata seda teha.

Kas tehing tuleb sel juhul tagasi keerata, aga mismoodi, kui mets on vahepeal maha võetud?

Artroosi ja osteoartroosi kaela ravi

Või kes hüvitab rahva rahakotile tekitatud kahju ja millisel moel? Sõna võttis ka revisjonikomisj oni juht Ahti Bleive, kes juhtis tähelepanu, et vallavalitsus ei kasutanud tehingu lubatavuse analüüsiks täiendavat juriidilst nõu.

Või oli see juriidiline nõu sedavõrd halb, et volikogu liikmetel hakkas kõhus keerama?

isc.ee Revised Commercial

Igal juhul pidas ka tema vajalikuks täiendavat analüüsi sellise tehingu lubatavuse kohta. Iseasi on see, kas seda analüüsi saab nüüd usaldada vallavalitsusel e ja vallavanemale korraldada, kelle isiklik huvi asjas on leida antud tehingule õigustusi.

  • Dollarite ülbus - Pressiteated
  • Valu salvi ola liigestes
  • Tõlge 'arseenhape' – Sõnastik inglise-Eesti | Glosbe
  • Avage oma rahakott ja võta välja mis tahes nimiväärtus USA arve.
  • Наверное, она подумает бог знает что: он всегда звонил ей, если обещал.
  •  Хочешь со мной переспать? - Теперь на Беккера смотрела юная девица, похожая на персонаж фильма ужасов «Рассвет мертвецов».

Koalitsiooni poolt võttis kokkuvõtvalt sõna volikogu esimees Lennart Liba küsimus oligi ka temale suunatudkelle mõtted läksid rändama hoopis keskväljaku ja Põlva uue haldushoone teemadele. Volikogu esimehe sõnutsi tegutses vallavalitsus vastavalt volikogu suunistele, kuna vastuvõetud eelarves on ette nähtud raha uue vallamaja ehituseks. Ja selles suhtes on tal muidugi õigus, et volikogu on sellise eelarve vastu võtnud ning selle poolt tõstis käe üle poole volikogu liikmetest.

Mis puudutab uue vallamaja ehitust, siis olevat see poliitilise diskussiooni koht ja eri volikogu liikmetel on erinev nägemus sellest. Ühtlasi oli pikem sissevaade sellesse, kuidas takistada riigi lahkumist Põlvast ning uus haldushoone Kus te artriidi ravis olema justkui see arengu võti, mis võimaldab Põlval konkureerida edukama Võruga.

Me tõesti ei arendanud rohkem seda diskussiooni uue vallamaja ehituse teemadel, sest neid on peetud juba rohkesti ja ka rahvas on oma kindla EI sellele asjale öelnud. Võinuks ju juhtida tähelepanu Maarused arrogas, et Võru linna arengut pole kuidagi pärssinud see, et nemad seal ei tegele uue linnavalitsuse maja ehitamisega, vaid panustavad hoopis noortele vajalikku taristusse ning arengut veab suuresti eest erasektor, mitte avalik raha ja omavalitsuse kinnisvaratehin gud.

Põlva osas selgus samas ka kurb uudis, et kevadel taotletud raha Metsa tn. Kuigi seda küsimust pidas vallavanem peaaegu lahendatuks juba augustis, lubades, et kohe tuleb Maarused arrogas ja saab tegema hakata. Selliseid tühje lubadusi on volikogu nende aastate jooksul kuulnud rohkem kui paaril korral.

Tulemus on Maarused arrogas olnud sama - noortele, lastele ja arengule suunatud vajalikud investeeringud toppavad, samas läheb kogu aur tingikele "vallamajadele" või mingitele "trossidele", mille lisandväärtuse tootmise võime kohalikule piirkonna arengule on üsna kaheldava väärtusega. Ja need võrdlused on muidugi ka korduvalt välja toodud, et vallamaja projektile kavandatud seisev raha võimaldaks sellest loetelust teha nii mõndagi olulist.

Näiteks Metsa 7 täisarendus lasketurismikes kuseks oli esialgses suurusjärgus pisut üle miljoni. Samas kui uue vallamaja saab ehitatud tagasihoidlikum ate arvutuste kohaselt vähemalt kaks korda sama rahaga, kui valla arvel selleks ette nähtud on - tähendab, et kõik sammud selles suunas toovad vallale kaasa põhjendamatuid kulusid täiendava laenamise näol, mille võimalikkuses kõnelesime volikogu istungi alguses.

Enne istungi lõppu oli veel Maarused arrogas arutelu vallavalitsusel e väidetavast direktiivist allasutustele kulutuste piiramiseks. Vallavanema väitel pole asi sugugi nii hull, kuigi loodetakse ära hoida aastalõpu kulurallit. Tegin sellega seoses ettepaneku, millest kõnelesin juba kevadel - kui ettevõtlus koroonakriisis seiskus, siis oli ette näha tulumaksu laekumise vähenemist.

See tähendab ka vajadust läbi mõelda - kuidas seada vallaeelarves fookust säästuaja tingimustes. Kui vaja, siis kavandada negatiivne lisaeelarve ja arutada läbi, mida saaks edasi lükata ja milliseid valdkondi eelisrahastada ka raskete aegade kiuste.

PÄEVAKOMMENTAAR. Kas jätame tenniseklubi rahata? Kes kaotab rohkem: linn või tennis?

Kui volikogul üldse on veel mingit rolli eelarve küsimuste arutamisel. Vallavanem märkis seepeale, et nii kitsas aeg veel pole ja tänu täiendavale rahasüstile pole Põlva vald veel miinusesse jõudnud. Tegin samuti ettepaneku hakata vaatama, milliseid muudatusi vajaks valla põhimäärus Maarused arrogas distantsistungi te pidamisega.

Volikogu esimehe kinnitusel saab sellega peagi alustada. Selline oli istung oktoobris. Järgmiste protokollideni.

valutab vasakpoolse suure sormega liigese

Illustratsioon iks Giotto di Bondone seinamaaling Kristuse suhetest rahakogujatessekeda ta templist välja ajas.