Spin raakis valus. JALKA | Miks tekivad ülekoormusvigastused ja kuidas neid ennetada - Uudised

Tartu ülikooli doktorant, Eesti maaülikooli nooremteadur ja ettevõtja Triinu Sirge on veendunud, et ergonoomikasse panustamine on kasulik kõigile. Ta usub täielikult, et soovin talle vaid parimat, ja nii see ka on. Vabatahtlik konfliktivahendaja on neutraalne abistaja, kes aitab asjaosalistel osaleda protsessis turvaliselt.

Spin raakis valus

SPIN-programm jõudis ka Tõrvasse 0 Olen uhke Spin raakis valus Tõrva vald on Eestis esimene nii väike piirkond, mis SPIN-programmi oma kogukonnas käima lükkab," sõnas Tõrva vallavanem Maido Ruusmann valla kodulehe vahendusel. See on ühest küljest spordiprogramm ja liikumine, teisest küljest haridus ning kolmandast küljest ennetus ja turvalisus laiemalt koostöös politseiga.

Spin raakis valus

Tõrva peab olema tõeliselt uhke programmi käivitamise üle, sest sellise kaliibriga valdadest ollakse esimesed, olles seeläbi eeskujuks kõikidele teistele, näidates, et hea tahtmisega on kõik võimalik. Tõrvas on ka imetlusväärselt rohkem kohalikke ettevõtjaid, kellel on soovi antud programmi panustada, mis on suurepärane," rääkis SPIN-programmi tegevjuht Keit Fomotškin. SPIN on Eestis ainulaadse mudeliga spordil põhinev ja teaduslikult tõendatud mõjus noorte arenguprogramm, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada noorte sotsiaalseid oskusi ning tuua läbi spordi noorte igapäeva ellu rohkem rõõmu.

Konfliktivahendus, taastav nõupidamine ja vabatahtlike töö Annegrete Johanson taastava õiguse ja lepituse teenuse juht ohvriabi ja ennetusteenuste osakond, sotsiaalkindlustusamet Sotsiaalkindlustusamet pakub teenust, kus konflikte lahendavad koolitatud vabatahtlikud.

Programm kasutab jalgpalli vahendina, et õpetada noortele erinevaid eluks vajalikke oskusi nagu suhtlemine, enesedistsipliin, emotsioonidega toimetulek, teineteisega arvestamine, konfliktide ennetamine ja eesmärkide seadmine. REKLAAM SPIN-programmi sessioonid toimuvad kolm korda nädalas, hõlmates jalgpallitrenne ja spetsiaalselt programmi jaoks loodud sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi arendavaid töötubasid.

Spin raakis valus

Tõrva treeninggruppi juhendavad jalgpallitreener Sergei Ivanov ja abitreener Maila-Liisa Liiv, kes tegelevad noortega nii võistkonnana kui ka igaühega individuaalselt. SPIN-programm on Eestis tegutsenud alates

Spin raakis valus