Julge pohjuse pohjus

Mistahes ametkonnas ka riigikontrollis on selline "nupp" olemas, sest kõrgemad riigiametnikud nimetab riigikogu, kus kolmel koalitsioonierakonna juhil on sisuliselt kontroll häälte üle. Intellektika ühendab paljud haridusasutused ühe katuse alla. Intellektikal osalevad ettevõtted ja haridusasutused ilmestavad enda tegevust töötubadega.

Intellektikal osalevad ettevõtted ja haridusasutused ilmestavad enda tegevust töötubadega. Praktiline, käed külge tegevus on noorele kasulikum teabeallikas, kui näiteks selle kohta põgusalt internetist uurimine. Lisaks haridusastusustele ja ettevõtetele on messiprogramm täidetud huvitavate esinejate ja inspireerivate kõnedega.

Julge pohjuse pohjus Kohalik uhine haige

Tihtipeale on noorel tõukeks vaja enda eakaaslaste edulugusid. Mess toob vajalikud kontaktid lähemale. Intellektika eesmärk on pakkuda inspiratsiooni, valida välja tulevane õppeasutus või miks mitte käed lüüa tulevase töö- või praktikapakkujaga. Igatahes on messil võimalik otsese suhtluse kaudu enda vajadustele vastavalt kontakte ning teadmisi korjata.

Gagan Judge Ferozepur Arrest Chandigarh Punjab Police

ERJK peab jääma haldusmenetluse raamidesse ning seetõttu on koostöö avalikkusega eluliselt vajalik. Avalik tähelepanu seostab erakonna annetajad nende huvides olevate konkreetsete äriprojektide või seadusemuudatustega ning annab valijatele tagasisidet teinekord ka kahtlustest, mida lõpuni tõendada ei ole võimalik üheski menetluses nagu Reformierakonna rahastamine "ämma kapi" abil. Ajakirjandus on olnud ka tänuväärne tähelepanu juhtija poliitilise raha kuritarvitustele. Ilmekad näited on nn Hiiu staadioni reklaamid ja sama perioodi Põhja-Tallinna linnaosa juhtide isiklikud reklaamid linnas, mille tegemise ja avaldamise maksis seadusevastaselt kinni Tallinna linn.

Kolmandaks: komisjon on keskendunud eelkõige sisule ERJK esimene tööperiood oligi suunatud sellele, et teha ettepanekud muuta erakonnaseadust nii, et annetuste ja kampaaniaaruanded oleksid võrreldavad raamatupidamisaruannetega.

Kuus põhjust, miks kinnisvaraturg tegi kriisi kiuste rekordeid

Sel perioodil tehtud ERJK ettepanekud leidsid riigikogus toetust suurema diskussioonita ning alates Aruanded on omavahel võrreldavad ja nagu heas raamatupidamises ikka, peavad teatud numbrid omavahel klappima. Aruandluse kontrollitavus annab võimaluse hinnata tehingute majanduslikku sisu ning selle pinnalt on avastatud Keskerakonna ebaseaduslikud sularahaannetused milles erakond on juba kriminaalkorras karistatudanonüümsed annetused sularahas tuhande euro ulatuses erakonna kassasse riigikohtu menetluses ning nn Tartu majatehing, kus välismaalt laekunud raha üritati võltsitud lepinguga seaduslikuks pesta ERJK haldusakt on jõustunud.

Julge pohjuse pohjus Millises vanuses hakkavad liigesed haiget tegema

Teine oluline aspekt on seaduste tõlgendamine ning ERJK on olnud julge kasutama seaduste eesmärgipärast tõlgendamist jäämata kitsalt seaduste sõnastuse formaalloogika piiresse. See viimane on tihti levinud ametkondades, mis toob kaasa jaburad avalikkust morjendavad JOKK-skeemid.

 • Majandus24 Kinnisvara FOTO: Metro Capital Mullune kinnisvaraturg taastus kevadisest ehmatusest väga kiirelt — aasta lõpus löödi nii mõneski linnas varasemad hinnarekordid ja ka tehingute arv taastus tasemele, nagu poleks vahepeal midagi juhtunudki.
 • Seada kahtluse alla ERJK erapooletus ja pädevus on sisuliselt samaväärne riigikohtu otsuste õigsuse ja Eesti kohtusüsteemi pädevuse kahtluse alla seadmisega, kirjutab Ardo Ojasalu.
 • Valus liigesed ja lahe
 • Kuus põhjust, miks kinnisvaraturg tegi kriisi kiuste rekordeid - Majandus
 • Uusarendused põldudel Foto: Argo Ingver Mullune kinnisvaraturg taastus hoolimata kevadisest ehmatusest väga kiirelt — aasta lõpus löödi nii mõneski linnas varasemad hinnarekordid ja ka tehingute arv taastus tasemele, nagu poleks vahepeal midagi juhtunudki.
 • 5 põhjust, miks tulla Intellektikale
 • Viis põhjust, miks osaleda õpilasesinduse töös
 • Liikumise poletik sormede tootlemisel

ERJK-l oli samuti võimalus nii Hiiu staadioni, "Tallinn liigub" kampaania ning erakonna kassasse sularaha laekumiste puhul hinnata tõendeid formaalselt ning teha järeldus, et "juriidiliselt on kõik korrektne".

Keskendumine sisule on nõudnud koostööd erinevate ekspertide ja asjatundjatega alates advokaatidest ja audiitoritest kuni sõltumatute meedia- ja reklaamiekspertideni.

Julge pohjuse pohjus Tellimuse kreem HondroCream

Komisjon oma väheste rahaliste ressursside juures on suutnud ka sel pinnal olla efektiivne ning tõestada vajadusel ka kohtus oma tõlgenduste legitiimsust. See on väike tõestus selle kohta, et töös efektiivne olemiseks ei ole esmatähtis mitte suur eelarve, aga tahtmine laiemalt — üldistes huvides — mõelda ja tegutseda.

Mistahes poliitiliselt ärarippuv komisjon poleks iial tekitanud tõsiseid ebameeldivusi Eesti suurimatele erakondadele ning poleks esitanud ebameeldivaid küsimusi kõigile teistele. Erakondade rahastamise kontrollimise viimine mistahes ametkonna alla kaotaks kõik need tugevused, mis ERJK-l avaliku huvi teenimisel ja korruptsiooni ohjeldamisel on.

APRILLIS FOOKUSES

Ka riigikontroll on olnud oma töös sisuline ning teinud ka ERJK-ga tihedat koostööd, eelkõige KOV-ide raha poliitiliseks tegevuseks kasutamise piiramisel. Ent ERJK funktsioonide üleandmisel tuleb lisaks riigikontrolör Janar Holmi poolt väljaöeldud murele riigikontrolli politiseerimisest arvestada ka asjaoluga, et riigikontroll on Eesti õigusruumis audiitor-nõustaja, mitte järelevalvaja2.

Riigikontrollil puudub õigus anda haldusakte. Riigikontrolli kogu menetlus seisneb päringutes, ärakuulamises ja vaatluses ning tulemina valmib aruanne, mis esitatakse kontrollitud üksusele ning riigikogu vastavale komisjonile3. Vaid siis, kui riigikontroll avastab kuriteo tunnused, esitab ta materjali uurimisorganitele, sest ei oma ise sanktsioneerimisõigust4.

Loo kasutaja

Erakonnaseaduse alased rikkumised on valdavas osas aga dekriminaliseeritud. Riigikontrollile järelevalve funktsiooni lisamine nõuab olulisel määral senise riigikontrolli seaduse täiendamist ning riigikontrolli kui audiitor-nõustaja funktsiooni ümbermõtestamist Eesti õigusruumis.

 1. Ardo Ojasalu: kolm lihtsat põhjust, miks ERJK on olnud edukas | Arvamus | ERR
 2. Siin on viis head põhjust, miks messile ise kohale tulla.
 3. Kuidas ravida valu ola liigese paremas kaes, kui seda kiirendatakse
 4. «Альфонсо Тринадцатый».
 5. Artriit Sustav Foot
 6. Kuus põhjust, miks kinnisvaraturg tegi kriisi kiuste rekordeid - Pindi
 7. Sorme tootlemise liigese dislokatsioon
 8. Tabletid liigeste hindadest valu

Samal ajal, kui tuli uudis, et Keskerakond soovib kaotada ERJK-d, lugesin ma parajasti Voldemar Õuna raamatut "Uus Evangeelium", mis küll ilukirjanduslikus vormis, aga ajaloolises kontekstis räägib iseseisvuse kaotamisest aastatel Me võiksime õppida, et rahuajal ei lõpe iseseisvus mitte ühe suure pauguga, vaid mitmete järjepidevalt riiklust nõrgendavate sammude reana. ERJK, ehkki pisikese ja nii mõnelegi tähtsusetu institutsiooni kaotamine on üks samm kontrollimatu ja võõra raha poliitikasse imbumisel ning sel viisil samm iseseisvuse nõrgendamise suunas.