Haiguste liigutamine, Huntingtoni tõbi

Vessie Huntingtoni tõve all kannatavat inimest. Pneumoonia ravi juhtimise põhimõtted. Tema määratluse järgi oli tegemist päranduva haigusega, mis avaldub keskeas ning millega kaasnev dementsus kujuneb välja astmeliselt. Uuring sai alguse USA-s Massachusettsi osariigis Cambridge'is; kestis aastaid ning selle etapid viidi läbi eri linnades. Ravibronhoskoopia meetodid, hingamisteede läbitavuse taastamine stentimine jt.

Mõistete selgitus Vajaminev arstiabi — arstiabi vajadus peab olema tekkinud teises riigis viibimise ajal, see peab olema meditsiiniliselt põhjendatud ning arst peab arvesse võtma eeldatavat ravil viibimise kestust ja tervishoiuteenuse olemust.

Vajamineva arstiabi alla kuuluvad ka rasedusega seotud visiidid ja sünnitamine teises riigis perekondlikel põhjustel või erakorraliselt.

Haiguste liigutamine

Vajaminev arstiabi on ka krooniliste haiguste jaoks vajalikud protseduurid nagu neerudialüüs, hapnikuravi, astma eriravi, ehhokardiograafia krooniliste autoimmuunhaiguste puhul, kemoteraapia. Plaaniline ravi — teise riiki mineku eesmärk on end seal ravida.

Haiguste liigutamine

See tähendab, et inimese ravivajadus tekib ühes riigis ja ravi saab ta teises riigis. Siia alla ei kuulu teatud kroonilised haigused ja rasedus, mis on liigitatud vajamineva arstiabi alla. Eelluba — enne plaanilisele ravile suundumist Eesti Haigekassalt taotletud luba, mis tagab, et Eesti Haigekassa tasub tervishoiuteenus eest välisriigis.

Haiguste liigutamine

Omavastutustasu — kulud, mis võivad kaasneda tervishoiuteenuse saamisega välismaal, kuid mida Eesti Haigekassa ei kompenseeri. Haiguste liigutamine on näiteks visiiditasu, voodipäevatasu, majutuskulud väljaspool haigla territooriumi, tõlkekulud, sõidukulud. Euroopa Komisjon on loonud kontrollnimekirja patsiendile juurdepääsu taotlemiseksvälismaal pakutavatele tervishoiuteenustele.

Haiguste liigutamine