Sweet Sustava

Olen ka sõltumatu filmitegija. EurLex-2 Ako Unija donese novi akt koji je obuhvaćen područjem primjene ovog Protokola, ali kojim se ne izmjenjuje niti zamjenjuje akt Unije naveden u prilozima ovom Protokolu, Unija o donošenju tog akta obavješćuje Ujedinjenu Kraljevinu u Zajedničkom odboru.

Sad mu treba netko poput tebe. Aga ma tunnen oma abikaasat kõigist paremini ja ta vajab praegu kedagi sinusarnast.

Sweet Sustava

Lähtuvalt niisugusest toimimisviisist, mis põhineb õiguste astmelisel riivel sõltuvalt meetmete tõhususest, on meetmete proportsionaalsus tuvastatud. Faktide hindamine ei ole õigusküsimus, mis iseenesest alluks Euroopa Kohtu kontrollile, välja arvatud juhul, kui Üldkohtule esitatud tõendeid on moonutatud.

Consilium EU S obzirom na cilj koji se želi postići člankom 7.

Sweet Sustava

Vaatlusalusel perioodil — maksti komisjonile pärast kontrolliaruannetes tehtud järeldusi ja muid kontrollimeetmeid ning kontrollikoja leidude ja kohtu traditsiooniliste omavahendite alaste otsuste järelmeetmete tulemusena täiendavaid makse rohkem kui miljoni euro[15] ulatuses[16]. EurLex-2 Sir Wensleydale se isključivo proizvodio u navedenom području do duboko u Wensleydale'i juustu valmistati üksnes määratletud geograafilises piirkonnas kuni EurLex-2 Ako Unija donese novi akt koji je obuhvaćen područjem primjene ovog Protokola, ali kojim se ne izmjenjuje niti zamjenjuje akt Unije naveden u prilozima ovom Protokolu, Unija o donošenju tog akta obavješćuje Ujedinjenu Kraljevinu u Zajedničkom odboru.

Sweet Sustava

Kui liit võtab käesoleva protokolli kohaldamisalas vastu uue õigusakti, kuid sellega ei muudeta ega asendata käesoleva protokolli lisades loetletud Sweet Sustava õigusakti, teatab liit selle õigusakti vastuvõtmisest Ühendkuningriigile ühiskomitees. Eurlex 6 Tužitelji su u dopisu upućenome Bundesamtu

Sweet Sustava