Peatage korpus ja liigend.

Puhastage haaratsi hülsi keermestatud osa ja määrige määrde abil relv läbi kapoti ülaosas oleva määrdenipli. Koormusklassi ning sõjaaja tähised ja märgistused peavad olema selged ja arusaadavad ning need ei tohi sarnaneda teistele kohustuslikele tähistele või märgistele või olla eksitavad.

Kui kriimustused on sügavad, mida ei saa klapi abil eemaldada, võib olla vajalik täiendav töötlemine. Keermestatud istmerõngad töödeldakse parempoolse keermega ja neid saab keha küljest eemaldada pakutavate naelte abi.

Peatage korpus ja liigend

Kui istme rõngad on korpusega keevitatud, peaks kogu kere olema laaditakse masinale edasiseks parandamiseks. Sarnaselt tuleks kiilu pinnale tekkinud väikesed kriimustused eemaldada hiiglaspastaga.

Peatage korpus ja liigend

Sügavad kriimustused tuleks eemaldada masintöötlemise ja lapimise teel. Kiilupind on raske kahjustatud, tuleks kogu istme pind töödelda ning järgida masintöötlemist ja lappimist üks kiht kõvakattega keevisõmblust keha suuruse järgi.

Peatage korpus ja liigend

Eemaldage kapoti täitekarbis vana tihendi tihend. Puhastage kapoti pind seestpoolt; süles tagaistme puks kraadine pind sobiva kinnituse abil või spindli enda abil.

Peatage korpus ja liigend

Puhas spindli keermestatud osa. Poleerige spindli keermestamata osa treipinkil või jahvata võimaluse korral.

Peatage korpus ja liigend

Puhastage haaratsi hülsi keermestatud osa ja määrige määrde abil relv läbi kapoti ülaosas oleva määrdenipli. Vahetage kere kapoti liigendi tihend ja monteerige ventiil. Pange uus näärmepakend vajalik suurus ja kvaliteet üksteise suhtes lahtise otsaga täitekarbis.

Kaitseväe ja Kaitseliidu mootorsõiduki ning haagise tehnonõuded ja varustuse nõuded ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise kord1 Vastu võetud Ratastraktori põhifunktsioon on sellel paikneva või sellega haakes oleva masina või riistaga töötamine, paikse masina käitamine või haagise vedamine. Roomiktraktori põhifunktsioon on sellel paikneva või selle haakes oleva masina või riistaga töötamine, paikse masina käitamine või haagise vedamine. Sõiduki, masina ja maastikusõiduki kategooriad 1 Sõidukid, masinad ja maastikusõidukid jaotatakse tehniliste näitajate ja kasutuseesmärgi järgi järgmistesse kategooriatesse: 1 C-kategooria — roomiktraktor; 2 L-kategooria — kuni nelja rattaga mootorsõidukid; 3 LM — liikurmasinad; 5 M-kategooria — nelja või enama rattaga reisijateveoks konstrueeritud ja valmistatud mootorsõidukid; 6 MS — maastikusõidukid; 7 N-kategooria — nelja või enama rattaga veoseveoks konstrueeritud ja valmistatud mootorsõidukid; 8 O-kategooria — sõiduki haagised; 9 R-kategooria — traktori haagised; 10 S-kategooria — nelja või enama rattaga või roomikutega veose- reisijate- või kombineeritud veoks konstrueeritud ja valmistatud ning sõitjatele ja veosele kuuli- miini- või isetehtud lõhkeseadme vastast kaitset pakkuvad mootorsõidukid; 11 T-kategooria — ratastraktorid.

Pingutage aas mutter mõlemalt poolt võrdselt. Seda tüüpi kahjustuste parandamiseks tuleb järgida protseduuri. Pind tuleks ühtlaselt katta täieliku metallurgilise sidemega pinna vahel deponeeritakse ja sulamitena.

Peatage korpus ja liigend