Milliseid tooteid toodeldakse, Kvaliteedimärgid

Kui sa ei soovi sellist infot saada, võta meiega ühendust aadressil dataskyddsombud lantmannen. Pakendiringlus on koostöös Viljandi puuetega inimestega välja mõelnud toreda lahenduse: tugevast ja dekoratiivsest kangast saab õmmelda efektsed poekotid. Õigus isikuandmete parandamisele — õigus lasta ebaõiged andmed parandada. Õigus andmete ülekandmisele — õigus nõuda, et sinu isikuandmed kantakse üle ühelt vastutavalt töötlejalt teisele.

Käesolev andmekaitsepoliitika kirjeldab, kuidas me töötleme sinu isikuandmeid, Milliseid tooteid toodeldakse on sellega seoses sinu õigused ja milliseid küpsiseid kasutatakse seoses Digitaalsete kanalitega.

Sinu privaatsus on Lantmännenile oluline ja me püüame tagada kõrgetasemelise kaitse kogu isikuandmete töötlemise protsessis. Lantmännen töötleb kõiki isikuandmeid kooskõlas kehtivate andmeturbeseadustega. Spetsiifilise teabe osas võidakse isikuandmeid jagada seoses Lantmänneni Digitaalsete kanalitega. Sel juhul on need käesolevate üldeeskirjade suhtes ülimuslikud. Mida isikuandmed endast kujutavad?

Isikuandmete all peetakse silmas kõiki andmeid, mida otseselt või kaudselt, sh seoses muude andmete töötlemisega, võidakse seostada elus oleva füüsilise isikuga. See tähendab, et isikuandmed on sellised erinevad andmed nagu nimi, kontaktandmed, IP aadressid, võistluste vastused, ostude ajalugu, juhtumiga seotud andmed ja fotod.

Milliseid isikuandmeid me sinu kohta kogume? Kui külastad meie Digitaalseid kanaleid Kui külastad või kasutad meie Digitaalseid kanaleid, võime koguda andmeid, nagu su nimi, postiaadress, e-posti aadress ja telefoninumber, mida sa otsustad meile anda.

Peamine valu ravi

Kui osaled võistlustel, muudel turundusüritustel, hindamistel või toodete testimises Kui osaled võistlustel või muudel turundusüritustel, mille korraldaja on ükskõik milline Lantmännenile kuuluv ettevõte, töödeldakse sinu võistluste vastuseid ja muid vajalikke andmeid sinu kohta näiteks auhindade jagamise jaoks. Kui osaled ükskõik millise Lantmänneni toote hindamises, töödeldakse ka sinupoolset kriitikat ja ettepanekuid ning andmeid su soo ja vanuse kohta.

Sailitab ja lihased valutavad kogu kehas

Kui osaled toodete testimises, töötleme ka infot, mis puudutab mistahes toiduallergiaid, mis sul olla võivad. Kui pöördud meie klienditeeninduse poole või võtad ühendust muul moel Kui võtad meiega ühendust näiteks selleks, et küsida midagi klienditeenindusest või kui sul on küsimusi seoses kaebusega ükskõik millise Lantmänneni kontserni kuuluva ettevõtte valmistatud toote kohta, võime peale sinu kontaktandmete töödelda ka juhtumiga seotud andmeid: sinu kliendinumber, kaebus, taotlus ja muud andmed, mis sa meile kontakti käigus enda kohta annad.

Millistel eesmärkidel me sinu isikuandmeid töötleme Töötleme sinu isikuandmeid erinevatel eesmärkidel, olenevalt sellest, kas külastad meie Digitaalseid kanaleid, osaled meie korraldatavatel võistlustel või muudel turundusüritustel, hindamistel või toodete testimises või võtad meiega ühendust muudel põhjustel: sinu tellitud teenuste või toodete kättetoimetamiseks ja sinuga sõlmitud lepingute haldamiseks; vastamiseks su taotlustele ja sinuga suhtlemiseks nt tegelemine tagastuste ja kahjudega, kaebused või kommentaarid jne ; õigustoimingute sooritamiseks ja neile Milliseid tooteid toodeldakse nt seoses vaidluse või kohtuasjaga; ürituste, võistluste ja auhindadega seotud asjaajamisteks.

Võistluste vastuseid võidakse seoses turundustegevusega avaldada; Lantmänneni toodete jälgimiseks ja hindamiseks, näiteks maitsete testimispaneelide abil; Digitaalsete kanalite ja nende jaoks loodavate tehniliste platvormide haldamiseks, edasiarendamiseks, testimiseks ja parandamiseks; statistika kogumiseks Digitaalsete kanalite kasutamise kohta; ja Lantmänneni ettevõtete toodete ja teenuste turundamiseks sh e-posti teel ja tekst- või piltsõnumitegamis võivad sulle huvi pakkuda.

Kui sa ei soovi sellist Milliseid tooteid toodeldakse saada, võta meiega ühendust aadressil dataskyddsombud lantmannen. Võid ka valida e-turunduse tellimise lõpetamise, järgides linki e-kirjas, mille sulle saadame.

Sinu isikuandmete töötlemise õiguslik alus Lantmännen töötleb sinu isikuandmeid alati vastavalt kohaldatavatele õigusnormidele.

Õige ja ajakohase teabe haldamine. Klubi külastuse jälgimise lubamine. Makseajaloo ja maksevõimaluste seadete ja teabe haldamine. Töödeldavate isikuandmete kategooriad on järgmised: Nimi. Kontaktteave nt aadress, meiliaadress, telefoninumber.

Töötleme sinu isikuandmeid, kui see on vajalik sinuga sõlmitud lepingu täitmiseks, ja mis tahes kaebuste või muude klienditeenindusprobleemide lahendamiseks. Töötleme sinu Milliseid tooteid toodeldakse ka juhul, kui meil on selleks mõni muu õigustatud huvi ja põhjendatud alus, näiteks meie ettevõtte turundamine Digitaalsete kanalite külastajatele, Digitaalsete kanalite edasiarendamine või sinuga suhtlemine nt klienditeeninduse kaudu.

Kui Lantmännen peaks töötlema su andmeid mis tahes sellisel eesmärgil, milleks vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele on vajalik sinu nõusolek, hangime eelnevalt selle nõusoleku.

Milliseid uusi tooteid valmistatakse jäätmetest?

Isikuandmete kustutamine Lantmännen töötleb Sinu isikuandmeid üksnes nii kaua, kui töötlemise eesmärkide huvides vajalik. Oleme määranud kindlaks vajalikud meetmed, mis tagavad, et su andmed pärast seda kustutatakse. Kaitsemeetmed isikuandmete turvamiseks Lantmännen kaitseb sinu isikuandmeid kõrgetasemeliste kaitsemeetmete abil ning on sel eesmärgil rakendanud vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi kaitsemeetmeid, mis kaitsevad su isikuandmeid loata juurdepääsu, muutmise, levitamise ja hävitamise eest.

Andmete loovutamisega seotud piirangud Lantmännen võib kaasata väliseid koostööpartnereid osade ülesannete täitmiseks Lantmänneni nimel, näiteks IT teenuste pakkumisel, turunduses, andmete analüüsimisel ja statistika koostamisel. Ettevõtted, kes Lantmänneni nimel isikuandmeid töötlevad, peavad alati allkirjastama Lantmänneniga sellekohase lepingu, et me saaksime tagada isikuandmete kõrge kaitsetaseme ka oma koostööpartnerite poolt.

Mida teha, kui kate liigesed on kuunarnukkides haiged

Samuti võib Lantmännen avaldada isikuandmeid kolmandatele osapooltele, nagu politseile ja riigiasutustele, juhul kui need on seotud kriminaaluurimisega või kui me muudel põhjustel oleme seaduses ettenähtud korras või avaliku võimu esindajate otsustega kohustatud neid andmeid avaldama.

Lantmännen avaldab su isikuandmeid üksnes sellised ulatuses nagu kirjeldatud selles jaotises. Välised lingid Lantmänneni Digitaalsed kanalid võivad vahel sisaldada linke välistele veebilehtedele või teenuste juurde, mida meie ei kontrolli. Kui jälgid linki välisele veebilehele, soovitame, et tutvuksid sellisel veebilehel kehtivate isikuandmete töötlemise põhimõtete ja küpsiste kasutamist puudutava infoga.

Andmekaitsepoliitika

Siintoodud andmekaitsepoliitikat kohaldatakse üksnes Lantmänneni Digitaalsetele kanalitele. Õigus saada teavet ja esitada kaebus Sul on alljärgnevad õigused Lantmänneni ettevõtte suhtes, kes on sinu isikuandmete vastutav töötleja vt kontaktandmeid all : Õigus andmetega tutvuda registriväljavõte — õigus saada kinnitust ja infot sinu isikuandmete töötlemise kohta. Õigus isikuandmete parandamisele — õigus lasta ebaõiged andmed parandada.

Õigus andmete kustutamiseks — õigus Milliseid tooteid toodeldakse end puudutavad andmed kustutada. See õigus piirdub andmetega, mida juhul, kui tühistad oma nõusoleku ja esitad vastuväite andmete töötlemise suhtes, võidakse vastavalt seadusele töödelda üksnes sinu nõusolekul.

Õigus seada andmete töötlemisele piirang — õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiratamist, näiteks kui esitad vastuväiteid andmete õigsuse suhtes. Lantmänneni juurdepääsu sinu andmetele piiratakse seniks, kuni andmete õigsust kontrollitakse. Õigus andmete ülekandmisele — õigus nõuda, et sinu isikuandmed kantakse üle ühelt vastutavalt töötlejalt teisele.

Privaatsuspoliitika

See õigus piirdub andmetega, mille sa oled ise meile andnud. Olaliigese salvi küpsiste kohta — ja kuidas neid vältida Kuidas Lantmännen kasutab küpsiseid Kasutame oma veebilehtedel küpsiseid.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait salvestab sinu arvutisse, näiteks selleks, et võimaldada osade funktsioonide, nagu nt navigeerimise, kasutamist meie veebilehel. Kasutame küpsiseid ka selleks, et luua statistikat meie veebisaidi külastajate arvu kohta ning saada infot selle kohta, kuidas saiti kasutatakse.

Kvaliteedimärgid | Maaeluministeerium

Sellised andmed aitavad meil veebilehte arendada ja optimeerida. Kasutame küpsiseid ka selleks, et näha, millised reklaamid on sinu jaoks olulised, ja oma reklaamikampaaniate hindamiseks.

Isikuandmete kaitse teade Lugege meie isikuandmete kaitset siin. Milliseid isikuandmeid me teie kohta kogume? Me kogume teie poolt edastatud isiklikke andmeid, naiteks teie nimi, aadress, e-mail, voi muid andmeid vasta vajadusele, naiteks kasutajakonto loomiseks voi maksete tegemiseks.

Need küpsised jälgivad näiteks seda, kas oled näinud kontserni ettevõtteid puudutavat reklaami mõnel teisel veebilehel ja selle kaudu jõudnud Lantmänneni saidile. Andmeid, mis meie veebilehtedel küpsiste abil kogutakse, kasutatakse üksnes Lantmänneni enda tarbeks, st mitte kolmandate osapoolte eesmärkide huvides.

Küpsiseid kasutatakse vahel ka selliste andmete kogumiseks, mida loetakse isikuandmete hulka kuuluvaks, nagu IP aadress ja sellega seotud andmed, kuid mitte selliste isikuandmete kogumiseks, mis on sinu isikuga otseselt seostatavad.

Kuula artiklit Erinevad konteinerid tühjendatakse erinevate sõitude käigus ja juba sorteeritud prügi segaolmejäätmete sekka ei satu. Ettevõtetes ja kodumajapidamistes sorteeritud jäätmed jõuavad riigi suurimasse taaskasutusettevõttesse Eesti Pakendiringlus või mõne muu väiksema käitleja kätte. Pakendiringluses töödeldakse erinevad materjalid selliselt, et need saab toorainena uuesti kasutusse võtta. Eraldi tuleb Eestis sorteerida paber ja papp, pakendid, ohtlikud jäätmed ning biolagunevad jäätmed.

Küpsised võidakse kas automaatselt eemaldada, kui kasutaja veebilehitseja sulgeb nn sessiooniküpsisedvõi säilitada kasutaja arvutis, et võimaldada järgmisi külastusi veebilehel nn püsiküpsised. Püsiküpsised kustutatakse samuti kindla aja möödudes automaatselt.

Küpsiseid, mida kasutatakse siin Digitaalses kanalis, on kirjeldatud allolevas tabelis.