Harjade toetab

Toetuse saaja allkirjastab ja tagastab lepingu ühe kuu jooksul arvates lepingu saamise kuupäevast. Seetõttu on oluline, et lisaks üleriiklikule käsitlusele kehtestaksime ka selged põhimõtted ja toetavad meetmed, et pakkuda sel keerulisel hetkel tuge Eesti omavalitsustele.

EI: kõlavate sõnumite taga pole sisu Mart Võrklaev, Riigikogu liige ReformierakondRae vallavolikogu liige Nii valitsuse liikmed kui ka riigikogu koalitsioonisaadikud on tõesti korduvalt andnud omavalitsustele julgustava sõnumi — omavalitsuste tulubaasi ei kärbita ja planeeritud Harjade toetab pole vaja vähendada. Nii lilleline see olukord kahjuks omavalitsuste jaoks ei ole. Taimsed salvid liigestele lubadus omavalitsuste niigi väikest tulubaasi kriisi raames mitte kärpida on muidugi tore.

Kuid leian, et meie Harjade toetab arengu tasakaalu säilitamiseks on see iseenesest mõistetav, et kohalikud omavalitsused võivad loota kokkulepitud tulubaasile ka kriisiolukorras.

Mida lubati? Riigi Majanduse kiireks elavdamiseks tehtavateks investeeringuteks omakorda veel koguni miljonit eurot — 30 miljonit teede korrastamiseks ning 70 miljonit uute investeeringute käivitamiseks, et seeläbi majandust elavdada.

Süvenedes lisaeelarve seletuskirja selgub karm tõde: valitsus on prognoosinud omavalitsustele tulumaksu laekumist miljonit eurot vähem.

  1. Olaliigendite telje vaheaega
  2. Kuunarnuki lihaste looklaine
  3. Dehudratsiooni valu liigestes
  4. Jala sormi liigeste ravi

Tulubaasi vähenemise leevendamiseks planeerib aga valitsus kõigest 30 miljonit eurot, mis muuhulgas sisaldab ka kriisiga seotud kulutuste kompenseerimist omavalitsustel. Jagades 30 miljonit 79 omavalitsuse vahel saame ca Harjade toetab omavalitsuse kohta.

EI: kõlavate sõnumite taga pole sisu Mart Võrklaev, Riigikogu liige ReformierakondRae vallavolikogu liige Nii valitsuse liikmed kui ka riigikogu koalitsioonisaadikud on tõesti korduvalt andnud omavalitsustele julgustava sõnumi — omavalitsuste tulubaasi ei kärbita ja planeeritud kulutusi pole vaja vähendada. Nii lilleline see olukord kahjuks omavalitsuste jaoks ei ole.

Rae valla näitel kulub ainuüksi kriisi ajal vanemate lasteaia kohatasust vabastamisele pooleteiseks kuuks ca eurot. Julgen väita, et see 30 miljonit ei pruugi omavalitsustele isegi kõiki kriisiga seotud kulusid katta, rääkimata miljoni euro suuruse tulubaasi kaotuse osalisestki kompenseerimisest. Lisaks on planeeritud erakordselt 30 miljonit teede investeeringuteks. Jah, kohalikud teed on kehvas seisus ning aastaid alarahastatud ja loodetavasti juba planeeritud investeeringud, mis tulumaksu kukkumise tõttu võivad ohtu sattuda, saavad tänu sellele toetusele tehtud.

Kuid arvestades auku tulubaasis, on ka see toetus kõigest tilk meres.

Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord

Rae valla näitel oleme eelarves teede investeeringuteks planeerinud 3,2 miljonit eurot. Uued investeeringud? Eeltoodud numbrite põhjal on päevselge, et kohalikud omavalitsused peavad tegema suuri kärpeid. Riik aga julgustab planeerima uusi investeeringuid, milleks pakutakse 70 miljonit. Kuni lisaeelarve viimase lugemiseni riigikogus oli koalitsioonisaadikute selge sõnum, et seda Harjade toetab saa ega tohi kulutada juba eelarves planeeritud investeeringuteks, vaid tuleb planeerida uusi.

Miks aga anda katteta populistlikke lubadusi, rääkides valitsuse helde käega Harjade toetab lisarahast, kui tegelikult seda raha ei ole ega tule? Seda sai korduvalt välja öeldud ning riigi lisaeelarvesse muudatusettepanek tehtud. Kuigi lisaeelarve seletuskiri räägib muud, siis vähemalt oma väljaütlemistes on valitsus andnud lubaduse seda 70 miljonit omavalitsustel ka investeeringuteks kasutada.

Keskkonnakomisjon toetab puidupõletamise karmistamise arutamist

Lähinädalatel valmivad rakendusaktid ning siis selgub tõde. Kriisiaeg on kõigil keeruline ning ilmselt ükski omavalitsus ei eelda, et riik suudab kogu väheneva tulubaasi omavalitsustele kompenseerida.

Harjade toetab

Lisaeelarve teise muudatusettepanekuna pakkusin võimalust asuda riigil kohalikele omavalitsusele pikaajalist ning soodsat laenu väljastama, kokku mahus miljonit eurot. Olukorras, kus riik saab täna 0 või ligi 0 intressiga laenu, kuid omavalitsuste jaoks tõusevad intressid päevadega, oleks see hädavajalik.

Meede, mis tõstaks omavalitsustele reaalselt antava abi miljonile eurole ning võiks tõesti päästa suurematest kärbetest ning aidata kaasa majanduse elavdamisele ning seda mitte ainult tagastamatu abina, kahjuks riigikogus koalitsiooni poolt toetust ei leidnud.

Omavalitsused ootavad kiireid ja toimivaid abimeetmeid ning eelkõige ausaid sõnumeid — head omavalitsused, prognoosi järgi jääb teil saamata miljonit.

Harjade toetab

Saame teid toetada miljoniga ja katsume koos hakkama saada, pakkuda teile sama headel tingimustel laenu, kui ise turgudelt tuua suudame ning tuleme koos kriisist läbi.

KOV-ide tulubaas ja Harjade toetab on väiksemad kui keskvalitsusel, kuid omavalitsuste ülesanded ja kohustused jäävad samaks ka siis, kui tulud märkimisväärselt kahanevad. Seetõttu on oluline, et lisaks üleriiklikule käsitlusele kehtestaksime ka selged põhimõtted ja toetavad meetmed, et pakkuda sel keerulisel hetkel tuge Eesti omavalitsustele.

Harjad – SAME OÜ

Varasematest vigadest tuleb õppida Tagantjärele tarkusena võime väita, et kui riigieelarve kasvas majanduse taastumise tempos, siis omavalitsused unustati. Tulubaasi taastumine võttis aega aastaid ning alles See oli viga.

Kaotatud aega tagasi saada ei ole võimalik, kuid me saame õppida kunagistest vigadest.

Harjade toetab

Selge on see, et töötuse kasvu ja tulumaksu laekumise vähenemisega väheneb omavalitsuste tulubaas paratamatult. Seetõttu tuleb lähtuda põhimõttest, et keskvalitsus ei lähe enda kulude kokkuhoiu nimel KOV-ide tulubaasi kallale.

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

On väga positiivne, et valitsus ei ole seda kavandanud. Siiski tuleb rõhutada, et seda tuleb vältida ka kriisi lahendamisel järgmistes etappides. Pihta said nii noorte- tipp- kui ka rahvasport. Kannatas rahvatantsu ja laulukooride finantseerimine, aga ka kaasaegse kunsti ja popkultuuri üritused.

On väga hea, et praegune valitsus on loonud eraldi meetmepaketi kultuuri toetamiseks. Investeeringud on need, mis aitavad hoida ja arendada kohalikku elu Kui me tagame täna seaduses kehtivad maksulaekumised omavalitsustele, aitab see KOV-idel säilitada juba varasemalt plaanitud investeeringud, mis on sageli seotud erinevate sihtfinantseeringutega.

Investeeringute Harjade toetab tuleb kindlasti seada prioriteediks taristu ja teedevõrgustik.

Harjade toetab

Juba aastaid vaevab omavalitsusi krooniline teede alarahastamine. Tänavune lumevaene talv raskendas olukorda veelgi. Kui sinna lisatoetust ei leita, muutub teede olukord katastroofiliseks. Praegune kriisimeetmete pakett peab varasemat alarahastust leevendama.

Ühtegi kriisi ei tohi raisku lasta Majanduskriisis on enamasti loomulik, et erasektor vähendab plaanitavaid investeeringud. Selleks, et me saaksime tagada töökohad ja ettevõtted ehitussektoris, on oluline, et riik ja KOV-id kompenseeriksid investeeringute puudujäägi omapoolsete täiendavate investeeringutega.

Toetatud projektid 2010 – 2014

Eestis valitseb poliitiline konsensus, et omavalitsuste tulubaas peaks olema mitmekesisem. Alustame täna nende projektidega, millel on pikaajaline mõju ning mis parandavad meie inimeste elukvaliteeti. Siia alla kuulub näiteks elamufondi korterelamute renoveerimise toetamine — investeering, mis aitab meil saavutada kliimaeesmärke, kuid ühtlasi säästa pikemas perspektiivis meie inimeste kulutusi nt küttearvete tasumisel.

Samuti avaneb meil nüüd võimalus teha ära reformid ja muudatused, millest on aastaid räägitud. Sama rõhutas ka käesoleval aastal ilmunud riigikontrolli audit, mis soovitas luua meetmed, et motiveerida omavalitsusi arendama kohalikku ettevõtlust.

Andmete infosüsteemi esitamise ja kasutamise kord 1 Vastutav töötleja kannab infosüsteemi taotleja ja toetuse saaja käesoleva määruse paragrahvi 11 lõigetes 2—3 ja paragrahvides 12—13 nimetatud andmed jooksvalt nende esitamisest arvates ning jooksvalt muud andmed vastavalt taotleja või toetuse saaja, harrastaja seadusliku esindaja avaldusele. Üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis identifitseeritakse andmete esitajad vastavalt rakendusele ID-kaardi, mobiil ID või pangalingi abil. Juurdepääs andmetele ja andmete väljastamine 1 Vastutaval töötlejal on infosüsteemis juurdepääs kõigile toetuse taotlejate ja toetuse saajate andmetele. Muid andmeid, sh käesoleva määruse paragrahvi 19 punktides 3 ja 4 nimetatud isikute kohta, väljastatakse ainult õigusaktides ettenähtud korras või isikute kirjalikul Harjade toetab tema kohta infosüsteemi kantud andmete teisele isikule avaldamise lubamise kohta.

Siinkohal võib kaaluda ettevõtete dividendidelt laekuva tulumaksu osalist suunamist omavalitsuste tulubaasi, mis looks ettevõtluse edendamiseks KOV-idele täiendava motivatsiooniallika.