Saasta haiguse Sustava

Kulutused programmi 4. On tõestatud, et õues olemine lapseeas vähemalt kaks tundi päevas vähendab riski lühinägevuse tekkeks ja progresseerumiseks.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 11 Eesmärgiga võimalikult vähendada tagajärgi rahva tervisele, mis tulenevad võimalikest piiriülestest terviseohtudest, kemikaalidega seotud õnnetuste tagajärjel tekkinud ulatuslikust saastatusest pandeemiateni, nagu hiljutised E. Nende ohtude loomuse tõttu on ELi tasandil vaja koordineerida rahvatervise meetmeid selleks, et käsitleda Saasta haiguse Sustava aspekte, tõhustada valmiduse ja reageerimise planeerimist, luua tugev ja usaldusväärne riskihindamine ja tekitada tugev riskijuhtimis- ja kriisiohjeraamistik.

Miks kahjustada noorukite liigeseid valu harjast liigese

Seda arvesse võttes on oluline, et võitluses nakkushaiguste vastu tuleks programmile kasuks vastastikune täiendavus Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse tegevuskavaga ning meetmetega, mida toetatakse liidu teadusuuringute ja innovatsioonikavade alusel. Programmi kohaselt võetavad meetmed võivad hõlmata ka piiriüleseid terviseohte, mis tulenevad bioloogiliste või keemiliste ainetega toimunud õnnetustest või on tingitud keskkonnast või kliimamuutusest.

Programmi kohaselt võetavad meetmed peaksid hõlmama ka piiriüleseid terviseohte, mis tulenevad bioloogiliste või keemiliste ainetega toimunud õnnetustest või on tingitud keskkonnast või kliimamuutusest.

Ola uuringu haiguse ravi kodus Valu parempoolse loogi karbitud liites

Kulutused programmi 4. Komisjon esitab teavet kliimamuutustega seotud kulutuste kohta programmi raames.

Hoidke kateharja liigeseid Sugise valus liigesed

Selgitus Meetmete võtmine bioloogiliste või keemiliste ainetega toimunud õnnetustest tulenevate või keskkonnast või kliimamuutusest tingitud piiriüleste terviseohtude suhtes ei tohiks olla vaid ebamäärane võimalus.

Tuleks täpsustada, et programm hõlmab ka neid probleeme.

Sore uhine painutatud valutab liigese jalad

Muudatusettepanek