Juhtimise pohimote

Ära vasta esimese reaktsioonina ei ega ka liiga kiiresti jah. Juht võrdleb ettevõtte tulemusi püstitatud eesmärkidega.

Organiseerimise käigus kavandab juht vajalikud töökohad ja kujundab organisatsiooni struktuuri, mis toetab ettevõtte eesmärkide saavutamist. Strateegiliste eesmärkide täitmiseks kavandatakse lühemaajalised plaanid, kus määratletakse konkreetsed tegevused, mille elluviimiseks on planeeritud vajalikud ressursid ja ajaline mõõde lähiaastateks, lähikuudeks.

Juhtimise pohimote

Strateegiline planeerimine on pidev protsess. Strateegilise plaani elluviimiseks kaasab ettevõtte juht vajalikke osapooli ning võtab vastu otsuseid, mis on kooskõlas strateegilise plaaniga.

Loe lisaks: strateegiline planeerimine.

Juhtimise pohimote

Eestvedamine on töötajate motiveerimine ja inspireerimine ühiste eesmärkide nimel pingutama. Oma tegevusega suunab ja julgustab juht kõiki töötajaid saavutama parimat võimalikku tulemust.

Hea juhi kümme põhimõtet

Juht peab olema ettevõtte väärtuste kandja ning tema käitumine ja suhtlemisviis töötajatele eeskujuks. Loe lisaks: eestvedamine 4.

  • Eduka juhtimise põhimõtted isc.ee | Invicta
  • Juhtimine: Juhtida ei saa minevikus, juhtida tuleb olevikus III osa 3.
  • Eduka juhtimise põhimõtted 1. osa - Ajakiri Director
  • «Скорее всего от искусственного дыхания и массажа сердца, - подумал Беккер.
  • Eduka juhtimise põhimõtted 1. osa | Invicta

Kontrollimine on saadud tulemuste hindamine. Juht võrdleb ettevõtte tulemusi püstitatud eesmärkidega. Nii on võimalik saada ülevaade ettevõtte hetkeseisust ning välja selgitada võimalikke vigu. Oluline on kontrollida finantsressursside kasutamist, st võrrelda kulutusi kavandatud eelarvega.

Liiga kiiret eitust tajutakse pigem jonnimise ja vastuseisuna, liiga kiire jaatus võib osutuda ebareaalseks ja ennatlikuks.

  • Hea juhi kümme põhimõtet - Arhiiv - Majandus
  • Suurus ei ole vabandus — inimeste juhtimise ABC Ma olen tihti peale kuulnud vabandust, et me oleme nii väike ettevõte — meil pole personalijuhtimist vaja!
  • 10 soovitust, kuidas muuta juhtimine tulemuslikumaks (II)
  • Juhtimine Juhtimist on defineeritud mitmeti.
  • Juhtimine - Loov Eesti

Vead tuleb alati üles leida ja neist rääkida aga selleks on oma õige hetk, mis ei ole mitte sugugi alguses. Oluline on leida tasakaal kindlameelse ja kiire otsustamise ning aeganõudvama arutelu ja dialoogi vahel. Näide Rando kaks eelistatud meeskonnarolli on Koordineerija ja Kujundaja. Tema profiil osutab tugevale juhtimisstiilile: rangelt eesmärgile pühendumine, oskus iseennast ja teisi liikuma panna ja valmidus ressursse maksimaalselt rakendada.

Eduka juhtimise põhimõtted 1.osa

Elu võivad aga keeruliseks teha kaks konkureerivat isikuomadust, mis võivad mõjutada tema lähenemisviisi ettearvamatult. Ühelt poolt ideaalne rahu ja kõigutamatus — ta ei kaota kunagi silmist prioriteete ja tal on haruldane oskus konsensust saavutada.

Teiselt poolt nõudlikkus ja otsustuskindlus — ta ootab teistelt palju ja sunnib neid üha takka, et ikka paremaid tulemusi saavutada.

Juhtimise pohimote

Mõlemad pooled on kasulikud, kuid õigel ajal ja õiges Juhtimise pohimote. Samas on neid raske ühendada. Randost saab tõhus juht, kui ta suudab neid omadusi vaheldumisi kasutada: olla rahulik ja nõudlik, kord varmalt delegeerides, siis aga ohje enda kätte võttes.

Anna neile vabadust — sa ei pea olema piitsaga direktor, et asjad tehtud saaksid. Sageli on raske kontrollist loobuda, kuid samas ei ole ükski juht Jumal, et ta kõike kuuleb, näeb ja teab.

Nii et pigem usalda oma inimesi ja usu nende võimetesse ning pane tähele — nad suudavad alati üllatada. Kogemus on parim õpetaja — lase inimestel õppida töö käigus. Selleks et lind lendama õpiks, peab laskma tal tiibu sirutada ja katsetada.

Juhtimise pohimote

Kui ka esimesel korral kohe idee lendu ei tõuse, siis tuleks julgustada uuesti ja uuesti proovima. Töökohal õppimine töötajate arendamisel on tänamatult vähe tähelepanu saanud, kuid piiratud ressursside puhul teadliku juhi käes väga väärtuslik tööriist.

Juhtimise pohimote

Hoia pidevalt kätt pulsil — kasuta one-on-one vestlusi. Kuigi inimeste arv ei pruugi olla suur, siis tegelikult ei piisa operatiivse info vahetamisest. See ei kära, et meid on nii vähe, me räägime üksteisega nagunii kogu aeg.

Juhtimise pohimote

Motivatsioonil on imeline omadus käia ajas üles ja allapoole. Juhi roll on tabada ära, millal see läheneb ohutsoonile ning vastavalt siis reageerida.

Eduka juhtimise põhimõtted 1. osa

See kui alati ei saa pakkuda motiveerivaid ülesandeid või luua ideaalset keskkonda, mis rahulolu pakub, ei tähenda, et selle poole ei peaks püüdlema. Inimeste juhtimise põhitõdedega pole kunagi liiga vara alustada!

Ükskõik kui suur või väike Sinu organisatsioon on.