Haiget harja arsti, HAIGE TERVISHOID: Ooteajad arsti juurde ületavad seadusega lubatu piiri

Perearsti vastuvõtule peab pääsema: ägeda terviseprobleemi korral samal päeval kõigil teistel juhtudel viie tööpäeva jooksul Eriarsti juurde saadetakse inimene siis, kui tema tervisemure vajab perearsti hinnangul kitsama eriala spetsialisti sekkumist. Mina neelasin oma hommikuse tabletiportsu alla õhtuse teeveejäägi ja Riina toodud allikavee seguga. Ravile võib minna ükskõik millise haigekassa lepingupartneri juurde üle kogu Eesti.

Seda arst ka tegi ning sellega asi piirdus ehk meediku juurde ta ei läinud. Kutser ütles, et tal oli köha, nohu ja palavik. Küsimuse peale, miks haiglusleht on praeguseks tühistatud, vastas Kutser, et ei tea seda.

Haiget harja arsti

Kohtu küsimuse peale, kas on loogiline, et kui Vältimatut ja erakorralist ravi vajavad inimesed võetakse ravile olenevalt patsiendi tervislikust seisundist kohe või plaanilisest järjekorrast lühema ooteaja jooksul.

Konkreetse inimese ooteaja pikkus oleneb arsti hinnangust. Vältimatut abi osutab haiglaväliselt kiirabi tasuta ja eriarstiabis erakorralised meditsiini osakonnad.

Main navigation

Kuidas saab patsient ravijärjekordade lühendamisele kaasa aidata? Nii mõnelegi inimestele teeb muret eriarsti juurde pääsemine. Selleks, et ravijärjekorrad lüheneksid, saavad inimesed ka ise palju ära teha. Enamik tervisemuresid ei vaja eriarsti abi, kuna need saab kiiresti lahendada perearst, kes koostöös pereõega diagnoosib ja ravib enamikku haigusi.

Samuti on perearstil võimalik e-konsultatsiooni kaudu konsulteerida eriarstidega oma patsiendi diagnoosi täpsustamiseks ja ravi määramiseks.

Header top

Koostöö patsiendi, perearsti ja eriarsti vahel aitab tagada inimesele õigeaegse ja vajaliku abi! Väga tähtis on ka see, et inimene teavitaks raviasutust, kui ta ei saa mingil põhjusel vastuvõtule või haiglaravile tulla. Õigeaegse teavituse korral vähemalt 24 tundi enne visiiti saab vastuvõtuaja vabastada ning teistel patsientidel on võimalik aeg broneerida ja kiiremini arstiabi saada. Inimestel on võimalik endale ise valida raviasutust ja arsti.

Haiget harja arsti

Erinevates raviasutuses ja erinevate arstide juurde võivad olla erineva pikkusega ravijärjekorrad. Isegi kui perearst on saatekirjale kirjutanud mõne kindla arsti või raviasutuse nime, tasub alati küsida vastuvõtuaegu teistest haiglatest või teiste arstide juurde.

Liikluskaamerad

Ravile võib minna ükskõik millise haigekassa lepingupartneri juurde üle kogu Eesti. Lisaks suurematele haiglatele saab haigekassa rahastusega vastuvõtule ka väiksemates raviasutustes.

Haiget harja arsti

Lisateavet lepingupartnerite kohta saab ka haigekassa klienditelefonil Miks tekivad ravijärjekorrad? Ühise ravikindlustuse eesmärk on tagada olemasolevate vahendite juures parim ravikvaliteet ja arstiabi kättesaadavus kõigile Eesti inimestele, kellel on ravikindlustus.

HAIGE TERVISHOID: Ooteajad arsti juurde ületavad seadusega lubatu - Kõik

Eestis on tööl käivat maksumaksjat ning 1,2 miljonit ravikindlustatud inimest, kellele peame arstiabi tagama. Kuna maksumaksjaid on kindlustatutest kaks korda vähem, on meie rahastus väike, aga nõudlus arstiabi järele suur.

Abivajajaid on alati rohkem kui ressursse, seega peame me kõik teatud raviteenuste saamisel arvestama pikemate ootejärjekordadega. Ravijärjekord tekib siis, kui patsientide vajadused on reaalsetest võimalustest suuremad. Võimaluste all mõistetakse nii raha kui ka tegijaid.

Haigekassa ostab Mida teha, kui oled jäänud vajaliku arstiabita? Kui sa ei pääse mõistliku ooteajaga arsti juurde või oled jäänud vajaliku arstiabita, siis on oluline haigekassa poole pöörduda.

  1. Üldkirurg Sisearst Kes on sisehaiguste arst?
  2. Häda ajab härja kaevu
  3. Tugev valu
  4. Kelbow liigese valu ja turse
  5. Neuroloogilise haige toitmine gastrostoomi kaudu ja selle hooldus | Ida-Tallinna Keskhaigla
  6. Kogu keharavi liigeste poletik

Võta meiega ühendust info [at] haigekassa. Tervishoiuteenuse osutaja planeerib oma tegevuse tema käsutuses olevate ruumide, seadmete, teenust osutava personali ja haigekassast ostetava teenuse mahu järgi. Ravijärjekordi ja tervishoiuteenuste nõudlust mõjutab: Konkreetsete raviasutuste töö planeerimine, sh kui palju vastuvõtuaegasid annab raviasutus plaanilisteks esmavastuvõttudeks, kui palju broneerib erakorralisteks vastuvõttudeks ja korduvvastuvõttudeks; samuti arstide, aparatuuri ja ruumide näiteks operatsioonitubade hõivatus.

Suur tagasikutsete arv — kui tagasikutseid eriarstile on palju, kasvab ka järjekordades ootavate inimeste arv. Patsiendi isiklik valik patsient soovib minna kindla eriarsti juurde või kindlasse raviasutusse.

Põhinavigatsioon

Vastuvõtule registreerunud, kuid kohale mitte minevate patsientide arv. Haigekassa ja tervishoiuteenuse osutaja vahelise lepingu maht. Vaid see punkt loetelust on tegur, mida haigekassal on võimalik vahendite olemasolul lepingusummade muutmisega mõjutada. Maal pole vaja registreeruda Perearstikeskustes, kus töötab mitu perearsti, on patsiendil vastuvõtuaja valikuvõimalus suurem. Suurte nimistutega perearstidel on abiarstid: teine perearst, lastearst või resident. Harju maapiirkonnas Viiki kinnitusel perearstile pääsemiseks etteregistreerimist ei ole, kes tuleb arsti juurde, see saab ka vastuvõtule.